Udviklingsnetværk gruppe 2


Region: Nordjylland
Antal medlemmer: 1
Kontakt: Per Hedegaard-Andersen
pera@relationsfabrikken.dk

PerA og Relationsfabrikken byder velkommen til erhvervsnetværksgrupper i Nordjylland

Relationsnetværk i Nordjylland, der henvender sig til forskellige målgrupper, er nu en realitet.

Relationsfabrikkens arbejde er gennemtestet og har skabt resultater for mange virksomheder i en årrække.

Netværksgruppe for freelancere samt soloselvstændige med max. 2 ansatte - Aalborg

Der opbygges løbende nye grupper med lokation andre steder i Nordjylland

Du er sammen med mennesker, hvor du kan spejle dig i de samme udfordringer. Du præsterer bedre når du hører hvad andre tænker om – eller har gjort ved - de udfordringer du står med.

Vi mødes hver 3. uge cirka 14 gange årligt i tidsrummet 7.30 – 9.30 og starter med morgenmad.

Mødested: Aalborg – den endelige lokation meldes ud snarest.

Professionel facilitator: Per A, der skaber rammerne via effektiv planlægning og styring af hvert enkelt møde. Hermed kan du fokusere på at skabe indhold og værdi med de øvrige medlemmer.

Netværkskalender, møder og kommunikation administreres i gennemtestet system, via app. og hjemmeside.

Pris for 1 års kontingent, kr. 9.990 + moms – hvor nedenstående er inkluderet i prisen.

Kom og oplev os - to netværksmøder er ikke ens, derfor er du velkommen som gæst, uden andre forpligtelser end selve deltagelsen.

Fokuspunkter i gruppen (eksempler)

 •        Vi arbejder med, hvordan denne gruppe netværker bedst.
 •        Vi prioriterer tid til at lære hinanden at kende.
 •        Når alle parter oplever, at relationen giver mening, kommer samarbejde og anbefalinger.
 •        Derfor fokuserer vi på at opbygge og styrke relationer i gruppen – mennesker flytter sig og skaber resultater sammen.

Lær dig selv at kende så vil du forstå dig selv og andre bedre

Netværk er også personlig udvikling – og med i pakken er, at du får tegnet Garudas FokusProfil, der ganske præcist viser, hvad du fokuserer på i dit arbejde, og hvad du springer over. Profilen siger kun noget om dit arbejdsfokus, og er ikke en psykologisk analyse. Til gengæld giver den netværksgruppen et fælles sprog, og det vil bane vejen for, at vi med større forståelse for at andre ser verden på en anden måde end os selv, bedre kan hjælpe hinanden med at komme i mål.

Vi udvikler

 •         Forretninger
 •         Relationer – også dem i 2. og 3. led.
 •         Personlige kompetencer, bl.a. får du tilbudt en profilanalyse fra Garuda.
 •         Kommunikation

Vi dykker ned i

Hvordan man bliver leverandør til det offentige

Vi udfordrer hinanden på

 •         Forretningsmodel – i mindre teams, hvor der arbejdes fokuseret med givne udfordringer.
 •         Overbevisninger – for der er altså mere end én sandhed derude.

Vi træner

 •        Personlige gennemslagskraft i en forsamling.
 •        Elevatorsamtalen
 •        Den svære samtale

Vi skaber rum for

 •        Vidensdeling i mindre teams.
 •        Netop din agenda.
 •        At den introverte profil også deler sin viden.
 •        En seance om tabuer.
 •        Temaer tilpasset gruppens aktuelle ståsted og sammensætning.

Vi udvikler vores mindset ved branche- og fagindsigt, eksempelvis

 •         Gruppens største kundeområder
 •         Turisme og oplevelsesøkonomi
 •         Bag om samfundet (eks. retten, fængslet, hospital, politik)

Vi topper årshjulet med

 •         Sociale arrangementer.
 •         Samfundsaktuelle aktiviteter.
 •         Invitation til Relationsfabrikkens store netværksfamilies øvrige aktiviteter. Netværksdage og fællesmøder med deltagelse af netværkskolleger   fra andre grupper.

Den sten man ikke selv kan løfte, skal man ikke lade ligge - blot være flere om at bære.

Målet er

 •          At styrke din forretning hele vejen rundt på: netværk, økonomisk indsigt, markedsføringsstrategi, kommunikation, systemer, apps og lovgivning. 
 •          At arbejde aktivt med underteams, lead generering, inspiration, forretningsudvikling, problemløsning, vidensdeling og           virksomhedspræsentationer. Det hele for at sikre et øget kendskab til hinanden, som vil hjælpe gruppen med nye samarbejder og muligheder. 
 •          At skabe større opmærksomhed om din virksomhed.
 •          At få 20-25 aktive gruppemedlemmer som ambassadører for din virksomhed.
 •          At forøge dit B2B-netværk i næste led via medlemmernes relationer.

Fakta er

 •         Samarbejde fungerer kun ved tillid – ellers sættes kompetencerne ud af spil.
 •         Gruppen ændrer udfald.
 •         Gruppen hjælper hinanden til hurtigere og bedre resultater end vi kan alene.
 •         Netværk er sund slik for hjernen.
 •         Der er også plads til din dagsorden.

Din dosmerseddel – eksempler på store og små spørgsmål og emner, du ville tage med kollega eller afdeling i virksomheden, hvis de fandtes. Vi kan facilitere dine punkter i netværksgruppen:

 •        Hvor er ordrene? – Hvilke brancher eller virksomheder rykker lige nu?
 •        Hvordan optager man en film og redigerer den på sin iPhone?
 •        Hvilket udstyr bruger man til produktion?
 •        Hvordan fungerer det offentlige system?
 •        What to do teknisk/digitalt.
 •        Kørselsregnskab, best practice.
 •        Regnskab
 •        Revisor
 •        Prissætning
 •        Hvem kan anbefale en……
 •        Finde på navn til virksomhed el produkt
 •        Hjælp til wordpress
 •        Anbefale hinanden
 •        Anbefale eksterne
 •        Alternativer til mailchimp, der er ret dyrt?
 •        Hvordan håndterer I andre en klage på Trustpilot?
 •       Jeg har et spørgsmål til en jurist.
 •        Er der nogen der kan anbefale et godt booking- og journalprogram?
 •       Viden om SEO
 •       Hvilke udfordringer har I, ift. at få succes?
 •       Hvilken viden mangler I?
 •       Hvad kunne gøre jeres liv som selvstændig lettere?
 •       Hvad stopper jer i at udvikle jeres forretninger?
 •       Hvilken slags hjælp har du mest brug for?
 •       Vil kunderne bytte/have ydelserne for billigt/gratis?
 •       Går der drift i den, så udviklingen nedprioriteres?
 •       Er det svært at sælge dig selv på de sociale medier?
 •       Nusser du for meget af tiden væk med hjemmesiden og produkt/konceptudvikling?
 •       Markedsføring i det hele taget.
 •       Manglende økonomi til at købe sig til markedsføring, tekstforfatning osv
 •       Jeg er ikke god nok til at forklare hvilken værdi, jeg kan skabe for kunden.
 •       Skal jeg ansætte en medarbejder, eller kan det ikke bære sig selv?
 •       og meget mere....

Repræsenteret i gruppen

Per Hedegaard-Andersen     Per A