Indkøbschef Gruppen


Region: Østjylland Aarhus
Antal medlemmer: 2
Kontakt: Jacob Mikkelsen
jacob@relationsfabrikken.dk

Du kan desværre ikke se hvem der deltager i indkøbschef gruppen. Vi har pt en fantastisk gruppe af 11 dygtige og meget kompetente indkøbschefer. Vi bidrager et højt fagligt niveau, der evner at udfordre hinanden, til at gøre hinanden endnu bedre. Du er velkommen til at deltage og opleve os, helt uden forpligtelser. Vi har dog et par krav til kommende medlemmer.

  • Du er ansat i en indkøbsfunktion med strategisk eller/og operationelt ansvar,og har en ledende rolle i værdikæden.
  • Du har ambitioner og ønsker at vokse i din organisation.
  • Du er åben for at modtage inspiration, sparring og kompetenceudvikling via nye relationer i et gruppe af personer i tilsvarende situation.
  • Kan gennemskue forretningsmodeller fra de traditionelle til de digitale, og se muligheder i begge

Relationsfabrikkens indkøbschef gruppe sikre, at du ikke vil møde en direkte konkurrent. Således kan du bidrage til netværket uden risiko. Netværket vil bestå af op til 10-12 medlemmer, og faciliteres af netværkets leder Jacob Mikkelsen, der vil sikre kontinuerlig drift og udvikling af netværket.

Sammensætningen af netværket er meget afgørende for succes. Derfor besøger relationsfabrikant Mikkelsen dig, for at uddybe mulighederne for dig, og afdække på hvilke områder det vil give mening at deltage.

Indkøbsfunktionen har aldrig været mere afgørende for virksomhederne. Forbrugernes svigtende loyalitet og nemme adgang til viden, presser organisationerne til konstante forandringer, compliance styrring, CSR & bæredygtighed, digitaliseringer, forbedringer og optimeringer. Indkøbschefen skal i langt højere grad tænke hele værdikæden og sikre forretningsudviklende partnerskaber. Ledelsesnetværket for indkøbschefer er derfor en enestående mulighed for, at du bliver inspireret og kan bidrage og opnå vigtig sparring.

Vi mødes 4 gange årligt, typisk fra kl 09.00-15.00, og afholder digitale "touch-downs" af 1-2 timers varighed.

Til hvert møde har vi involveret en inspirator, der har en særlig faglig kompetence. Inspiratoren holder indlæg om formiddagen, hvor eftermiddagen tager udgangspunkt i dig, og dine netværkskollegaer. 

Du kan ikke se hvem der deltager i indkøbschef gruppen.

Planlagte møder, altid fra 09.00-15.00 i Aarhus området...

  • 12 maj 2021
  • 15 september 2021
  • 17 november 2021

Indkbschefnetvrket Relationsfabrikken MAR19

 Interesseret, så kontakt netværksleder Jacob Mikkelsen 51490999 eller jacob@relationsfabrikken.dk

 jacob ralation V877 SH 1


Repræsenteret i gruppen

Ryan Andsbjerg     HT Bendix
Jacob Mikkelsen     Relationsfabrikken